Bemiddeling

Stichting Slachtofferhulp kan ook bemiddelen:

  • Zodat u bij financieel onvermogen een advocaat toegewezen kan krijgen.
  • Zodat u in contact kan komen met de veroorzaker van uw leed.
  • Zodat u in contact kan komen met en hulp kan krijgen van andere hulpverlenende instanties.
  • Bij klachten over het optreden van het Openbaar Ministerie of de politie.